Ostrovné systémy Off-grid

Fotovoltické ostrovné systémy Off-grid sa rysujú ako významný spôsob privedenia elektriny do rozvíjajúcich sa častí sveta bez dostatočne vybudovanej elektrickej siete. Vyvíjajú sa nové technológie práve pre podporu tohto nového a potenciálne veľkého trhu.